Luc Vermeulen

over mij ↓

In 1965 werd ik geboren in De Panne en heb ik ook mijn jeugdjaren daar doorgebracht. Na studies op het Sint-Lucas kunstacademie te Gent, vervolgens een jaar textieldesign en aansluitende legerdienst, ben ik samen met mijn echtgenote naar India vertrokken om enkele maanden rond te trekken. Deze reis was het begin van 20 jaar boeiende wereldreizen gecombineerd met seizoensarbeid. Tussendoor ben ik mij steeds creatief blijven uiten in een variatie van inspiratie, materialen en onderwerpen.

 

 

Het zoeken en verlangen naar een goede combinatie van creativiteit, een boeiende standvastige carrière en een hechte familieband heeft me gebracht bij de steenhouwersambacht dat ik al enkele jaren uitoefen in een gerenommeerd  restauratiebedrijf.

 

Kunst zit in het leven zelf.

Ik hou van een duidelijke  beeldentaal en dit wordt weerspiegeld in de  figuratieve eenvoud van mijn werken.

Inspiratie komt zowel uit het dagelijkse leven zoals schoonheid en vergankelijkheid, leven en dood, natuur en vervuiling als uit de verschillende culturen die ik heb leren kennen tijdens mijn wereldreizen.

Het blijvend zoeken naar de beste manier om variabele emoties en situaties van het moment uit te drukken uit zich voornamelijk door de variatie in materiaal- en stijlkeuze.